Meld je nu aan en profiteer van ons netwerk. We bepalen de waarde van je website op basis van diverse factoren zoals domein autoriteittrust en citation flow. Maar ook op basis van het onderwerp, zo hechten we meer waarde aan een blog over financiën dan een mama of fashion blog. De wereld werkt nou eenmaal op basis van vraag en aanbod.

Op basis van je domein metrics / volgers delen we je in in een categorie (small / medium / large) en vertellen we je wat wij over zouden hebben voor een plaatsing op je website of je social kanaal.

No Worries! We snappen als geen ander dat je knetterhard aan je blog(s) / website(s) werkt en dat je een artikel niet in een kwartiertje geschreven hebt. wishyourprint.com/transparency-of-prescription-drug-costs/

Aanmelden