1. Over ons

Reachum is een initiatief van Heers
Kerksteeg 1b
4201 CK Gorinchem

KvK 53227034
E-mailadres: hoi < @ > reachum .nl

2. Persoonsgegevens

Weet je zeker dat we je dit nog moeten vertellen? Je hebt de meeste gegevens namelijk zelf aan ons verstrekt. Maar voor het geval je het vergeten bent, helpen we je graag:

a. Voor- en Achternaam
b. E-mailadres
c. Telefoonnummer
d. Eenmanszaak of VOF: dan ook je bedrijfsnaam en vestigingsadres
e. Klantnummer

3. Doeleinden

We doen niet veel bijzonders met je gegevens. We verwerken ze eigenlijk alleen omdat het nodig is om contact met je te hebben, je opdracht uit te voeren en je een factuur te kunnen sturen (ja, wij moeten ook gewoon brood op de plank hebben tenslotte). Of om een kort verhaal lang te maken:

Contact
Als jij ons contactformulier invult of ons een e-mail terugstuurt, willen we je graag een antwoord kunnen sturen. Dat kan alleen als we je naam en e-mailadres mogen verwerken, anders wordt het lastig. Als je geen klant van ons wordt (we zouden niet begrijpen waarom niet, maar goed, alles is mogelijk), dan bewaren we je gegevens tot een jaar na ons laatste contactmoment.

Overeenkomst
Als je ons een opdracht hebt gegeven, kunnen we die alleen uitvoeren als we weten voor wie we dat moeten doen. Lijkt ons logisch, toch? Dan verwerken we dus alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van die overeenkomst en bewaren we die gegevens ook zo lang we nog met de opdracht bezig zijn. Behalve voor onze administratieplicht (die Belastingdienst toch ook altijd…) zullen we je gegevens een jaar na het einde van de opdracht, althans een jaar na ons laatste contact daarover verwijderen.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Facturatie
Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

4. Doorgifte

Wij kunnen nu eenmaal ook niet alles zelf, dus schakelen we hulp in voor dingen die we niet kunnen, die een ander goedkoper kan of waarvoor nu eenmaal handige software bestaat. Zij krijgen dan ook wel eens persoonsgegevens te zien, maar doen daar niks engs mee hoor. Deze diensten bedoelen we:

  • Hosting van onze website
  • Hosting van ons CMR systeem
  • Boekhoudsoftware en onze boekhouder
  • Marketingdiensten
  • Betaaldiensten

Doorgifte derde landen
We slaan zo veel mogelijk op in Nederland, Duitsland en het VK. Allemaal EER, op de dag van schrijven. Verder maken we gebruik van een Amerikaans CRM systeem. Maar ja, wie niet he? En werken we voor sommige supportzaken met een partij in Azië. Deze voldoen gelukkig gewoon aan de EU-US Privacy Shield. Bovendien hebben we braaf met iedereen een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info < @ > heers .nl

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Social media
Ja, wij doen ook aan social media. Jij niet dan? Moet je doen! Goed voor je marketing. Hoe dan ook, er staan social media buttons op onze website. Via deze buttons worden soms cookies geplaatst. Zij hebben weer eigen privacyverklaringen waar wij geen invloed op hebben, dus hier de linkjes, zodat je het zelf kunt lezen:

Analytics
We maken gebruik van verschillende analyticsdiensten. Net zoals jij dat wil (waarom zou je anders geïnteresseerd zijn in onze diensten), willen wij ook graag weten of onze website het een beetje goed doet. We doen niet aan een verplaswedstrijd, maar willen wel graag on ze website optimaliseren. Er worden analytics cookies van verschillende diensten geplaatst. Deze verwerkenin principe geen persoonsgegevens en ze tracken je ook niet. Wel worden er (deels) IP-adressen opgeslagen.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Dit begrijp je natuurlijk al, maar we zeggen het toch nog graag voor de zekerheid: Als er op onze website links staan naar andere websites en je klikt op die link, dan ga je dus naar een andere website en moet je daar weer even de privacyverklaring lezen om te weten wat zij met je gegevens doen. Logisch, toch?

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Tot slot

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons…., of zoek een hobby!